Kaip galutinai projektuojama sunaudoti didžiąją Kauno paskolą

Lietuvos Aidas. 1938 03 20. p.3