Biržai. Likėnų vasarvietė šiemet pradės veikti

Lietuvos Aidas. 1938 03 25. p.6