Joniškėlis. Statomi tautos namai. Sodinamas parkas

Lietuvos Aidas. 1938 03 26. p.9