Aukštosios Panemunės vasarvietė laukia vasarotojų

Lietuvos Aidas. 1938 03 31. p.2