Kokie atliekami ir bus daromi nauji radijo įrengimai Klaipėdos krašte

Lietuvos Aidas. 1938 03 31. p.2