Prisikėlimo bažnyčia Kaune - Pabaltijo statybos šedevras

Lietuvos Aidas. 1936 08 25. p.5