Išilgai Kuršių Marias su žuvėdromis į Karaliaučiaus mugę

Lietuvos Aidas. 1936 08 26. p.4