Seimo salė atidarymo iškilmių diena

Lietuvos Aidas. 1936 09 01. p.1