Vyriausybės parama bažnyčių statybai

Lietuvos Aidas. 1936 01 30. p.7