Musų jūros žvejybos problemos

Lietuvos Aidas. 1936 01 31. p.6