Kaip eina viešieji darbai

Lietuvos Aidas. 1936 01 31. p.8