Skaičiai rodo Klaipėdos uosto augimą

Lietuvos Aidas. 1936 09 03. p.5