Žliupsnis įspūdžių iš Šiaulių padangės

Lietuvos Aidas. 1936 09 04. p.5