Marijampolė. Nuimti visi laiptai ir priebučiai

Lietuvos Aidas. 1936 09 04. p.6