Mūsų turizmo plėtotės klausimu

Lietuvos Aidas. 1936 09 11. p.4