Žinutės apie Panėvėžį

Lietuvos Aidas. 1936 09 12. p.6