Panėvėžys. Miesto penkmečio planai

Lietuvos Aidas. 1936 09 19. p.6