Savivaldybės mokykloms statyti šiemet išleis per 4 mil. lt.

Lietuvos Aidas. 1938 04 02. p.7