Lietuvoje turime apie 300 viešbučių, bet iš jų tik kelis viešbučius

Lietuvos Aidas. 1938 04 04. p.4