Butų klausimu užsieniečiams

Lietuvos Aidas. 1938 04 05. p.5