Šiemet Žemės ūkio Rūmai ypač skatina mūrinę statybą

Lietuvos Aidas. 1938 04 07. p.5