Didelės iškilmės Panemunėlyje

Lietuvos Aidas. 1936 09 22. p.3