Pylimas, kuris turės apsaugoti Kauną nuo Nemuno potvynių

Lietuvos Aidas. 1936 09 23. p.8