Lietuvos elektrofikacijos darbų planas

1938 04 11. p.6