Liduokiai. Pašventinta nauja pr. mokykla

Lietuvos Aidas. 1936 09 30. p.6