Dar autobusų susisiekimo reikalu

Lietuvos Aidas. 1936 10 02. p.5