Jūrininkų namai uoste - jūrininkų židinys

Lietuvos Aidas. 1938 04 23. p.2