Kaip šiemet bus tvarkomas garlaivių susisiekimas Nemunu

Lietuvos Aidas. 1938 04 23. p.3