Vidaus Reikalų Ministerijoje paruoštas viešbučiams statyti planas

Lietuvos Aidas. 1938 04 23. p.3