Kur gimnazijos statomos, bus statomos ir reikėtų statyti

Lietuvos Aidas. 1938 04 25. p.6