Amžinojo šešėlio krantais

Lietuvos Aidas. 1938 04 30. p.6