Gimstančiais ir mirštančiais plentais

Lietuvos Aidas. 1938 05 01. p.6