Dar vienas mūsų ūkio ir švietimo laimėjimas

Lietuvos Aidas. 1934 10 04. p.3