Provincijos vaizdai ir pastabos

Lietuvos Aidas. 1937 07 26. p.7