Joniškėlis. Kaip eina geležinkelio statybos darbai

Lietuvos Aidas. 1937 07 27. p.7