Vilniaus krašto pramonė

Lietuvos Aidas. 1937 07 29. p.2