Miško medžiaga įvairių tikybų bažnyčioms

Lietuvos Aidas. 1936 02 11. p.5