Vytauto Did. Muziejus-mūsų pasididžiavimas

Lietuvos Aidas. 1936 02 15. p.3