Vytauto Didžiojo Komiteto skyrių paskutiniai darbo metai

Lietuvos Aidas. 1936 02 20. p.7