Provincijos vaizdai ir pastabos

Lietuvos Aidas. 1937 07 29. p.8