Lietuviai evangelikai reformatai statosi bažnyčią

Lietuvos Aidas. 1938 05 04. p.10