Pasitarimas Dr. Basanavičiaus parko A. Panemunėje tvarkymo reikalu

Lietuvos Aidas. 1938 05 06. p.5