Liepsnų jūra Palangą užliejo nepaprastai greitai

Lietuvos Aidas. 1938 05 12. p.1