Palangą leis atstatyti tik mūrinę

Lietuvos Aidas. 1938 05 12. p.1