Kauno žemėse slepiasi įdomi praeitis

1938 05 12. p.6