Iš gražėjančios Kulautuvos

Lietuvos Aidas. 1938 05 17. p.6