Apie nudžiūvusias tujas ir medžių gatvėse laistymą

Lietuvos Aidas. 1938 05 19. p.6