Įamžinama 550 m. Lietuvos krikšto ir 20 m. nepriklausomybės sukaktis

Lietuvos Aidas. 1938 05 24. p.5