Kokia šiemet Kaune numatyta didesnioji privati statyba

Lietuvos Aidas. 1938 05 25. p.9