Kaune vyrų visą laiką daugiau negu moterų

Lietuvos Aidas. 1938 05 28. p.12